Hymn Ziemi Brańskiej

Płynie Nurzec płynie
Po brańskiej krainie
A dopóki płynie
Gród nasz nie zaginie

Ludzie dumni z Brańska
Nosimy się z pańska
Sen z powiek nam spędza
Fantazja ułańska

Słynny kat Michałko
Kumat i Zamczysko
Legendą owiane
Brańskie uroczysko

Bogactw tu nie mamy
Srebra ani złota
Lecz od wieków w cenie
Mazurek i Rota

Jeśli ktoś nie wierzy
Niechaj sam zobaczy
Że w Brańsku mieszkają
Prawdziwi Polacy

Chociaż czasem smutno
I niezbyt bogato
Trzymamy się dzielnie
Nie zważamy na to

Gdy trafi się w mieście
Jakaś czarna owca
Wyślemy Concordem
Aż do Ciechanowca.