Wsparcie zespołu

Jeśli chciałbyś wesprzeć inicjatywy twórcze zespołu
anonimowo lub w formie reklamy Twojej firmy,
podajemy nr konta.

Bank Spółdzielczy w Brańsku

nr konta: 63 8063 0001 0090 0113 5180 0001
Tadeusz Zalewski

Tytuł przelewu: 
Pomoc w wydaniu płyt i książek

Za wszelką pomoc DZIĘKUJEMY!