oferta chrześcijańska

  • Wieczory, spotkania autorskie
  • Koncerty chrześcijańskie.
  • Pełna oprawa Mszy Świętych niedzielnych i mini koncerty w przerwach między nimi.
  • Uroczystości odpustowe.
  • Prymicje.
  • Uroczystości patriotyczne (wykorzystujemy również własne utwory).
  • Festiwale, sacro-songi.
  • Msze ślubne.