Polanka

Posłanie z mchu
Mała polanka
W ojcowym zagajniku
Dyzio leżący na wznak
Liczący chmury
Sosnowa szyszka
Potoczyła się obok
Nie słyszy
Właśnie dosiada obłok
Grzywiaste Cumulusy
Uśmiechają się.
Zanurzony w odmętach marzeń
Zatracony bez reszty.
Niebo przygląda się
Rozbitkowi myśli
Sen życia –
Właśnie się przyśnił
Nieznacznie
Optymistyczny